Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 177/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia zarządza pozostawić wniosek strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania.

II SA/Kr 1372/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stosunków wodnych

VIII SA/Wa 1110/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odstąpienia od zobowiązania do przywrócenia naruszonych stosunków wodnych

II SA/Kr 1709/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego spływu wód

II SA/Lu 1089/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie lub nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Bk 905/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie oceny zgodności z prawem uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej 'J.' w K. w sprawie wysokości składki

II SA/Kr 373/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku udrożnienia koryta rowu i odmowy nakazania przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego

IV SA/Wa 511/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej wykonanie czynności

II SA/Ke 193/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 205/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania usunięcia ziemi oraz wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom
1   Następne >   +2   +5   7