Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Rz 620/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od całości kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L., z [...] czerwca 2009 r., nr [...], w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, -

II SA/Rz 804/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 865/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Rz 483/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zawiązania przez Powiat [...] spółki 'Centrum Zdrowia [...]' Sp. z o.o.