Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II SA/Ol 222/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi M.S. na Gminę w przedmiocie wstąpienia w stosunek najmu

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SA/Bk 584/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-04

Skarga S. F. Z. w B. na pismo Prezydenta Miasta B. w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów

II SO/Bd 13/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym organ administracji publicznej: Prezydent Miasta T. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie postanowił przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym