Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 556/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-22

Wniosek w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla 'Mars'

II SA/Kr 899/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 556/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. nr XV/69/2011

II SA/Kr 424/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Wzgórze Świętej Bronisławy II'

II SA/Kr 888/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-20

Wniosek B.R. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LXX/1007/13 przedmiocie uchyleni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zarządza pozostawić wniosek bez rozpoznania