Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 634/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 125/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 223/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

II SA/Ke 708/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-02-26

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego i związanych z nim dodatków

IV SA/Wr 252/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-05

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Bd 776/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie rozbiórki postanowił zwolnić od kosztów sądowych

IV SA/Gl 939/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   +2   +5   +10   87