Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 776/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie rozbiórki postanowił zwolnić od kosztów sądowych

II SA/Bd 189/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazu przedłożenia określonych dokumentów postanowił zwolnić od wpisu sądowego

II SA/Rz 555/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykonania decyzji nakazującej rozbiórkę garażu oraz wykonania projektu adaptacji istniejącego garażu i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę