Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SAB/Wa 148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

II SA/Wr 499/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-08

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia... w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę lokalu mieszkalnego

II SA/Wr 8/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót remontowych polegających na renowacji i malowaniu okien budynku

II SA/Wr 823/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Łd 983/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę

II SA/Bd 854/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Łd 155/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku

I OZ 51/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego
1   Następne >   +2   +5   8