Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OSK 653/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa

OSK 263/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 49/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie z jego skargi oraz Teresy B. i Macieja L. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji