Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 593/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-18

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przejęcia jako opuszczonej nieruchomości rolnej o powierzchni 9,18 ha położonej we wsi M.