Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OPP 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga B. D. i Fundacji [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 654/14 ze skargi na decyzję SKO z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zgody na wykonanie zjazdu z drogi publicznej

I OPP 91/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

I OPP 52/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1121/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ostrołęce w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami