Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SAB/Lu 6/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi M. Ł. i M. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór i zwrot poniesionych koniecznych wydatków związanych z dozorem pojazdu

VIII SAB/Wa 92/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi T. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Powiatu P. w przedmiocie rejestracji sprzętu pływającego

I OPP 67/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OZ 1500/17 w sprawie z zażalenia M.S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII Zamiejscowego w Radomiu WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

III SAB/Lu 7/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi M. Ł. i M. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór i zwrot poniesionych koniecznych wydatków związanych z dozorem pojazdu

III SAB/Lu 5/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi M. Ł. i M. Ł. na przewlekłe prowadzenie postepowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za dozór i zwrot poniesionych koniecznych wydatków związanych z dozorem pojazdu

I OPP 16/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta R. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 17/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 ze skargi na decyzję SKO w R. znak: [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OPP 16/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 w sprawie ze skargi M.S. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 17/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-09

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 257/17 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

VI SA/Wa 1320/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-04

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   2