Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie realizac...

I OPP 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w przedmiocie równoważnika na remont lokalu mieszkalnego, sygn. akt IV SA/Gl 607/06