Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 71/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju zobowiązuje Wojewodę [...] do załatwienia w terminie 2 miesięcy od doręczenia akt organowi wniosku J. R. z dnia [...] r.

II SAB/Gl 39/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SAB/Gl 18/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości