Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 125/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-20

Skarga J. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 959/06 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie waloryzacji odszkodowania za przejętą nieruchomość

I OPP 126/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-20

Skarga J. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 960/06 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie waloryzacji odszkodowania za przejętą nieruchomość