Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OPP 75/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 720/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 76/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 721/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania prośby

I OPP 77/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 722/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania prośby

I OPP 88/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2136/19 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 78/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 723/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 79/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 724/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 80/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 725/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 81/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 726/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 82/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 727/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 83/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 728/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania żądania
1   Następne >   2