Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 52/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. i R. M. w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego z dawnej drogi krajowej nr [...]