Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Komendant Policji X

I OW 137/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OW 167/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OW 115/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, w tym przeprowadzenia wnioskowanych przez stronę dowodów

I OW 168/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne