Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 292/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo

I OW 276/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka P.S. w placówce opiekuńczo