Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I ONP 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 715/10 oddalającego skargę A. D. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 376/09

I ONP 10/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 558/10 odrzucającego skargę Z. D. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 376/09