Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GSK 94/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia w uprawnieniach

I OSK 2677/15 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa

I OSK 2678/15 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa

I OZ 1763/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia