Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 624/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Rz 248/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w N. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego

II SA/Rz 352/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości

II SA/Rz 506/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-08-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie określenia zasad udziału w przygotowaniu i finansowaniu zadań z zakresu infrastruktury technicznej realizowanych przy udziale inicjatyw społecznych

II SA/Rz 306/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwały w sprawie wyboru ławników

II SA/Rz 659/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lutowiska w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt -

II SA/Rz 654/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wiązownica w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

II SA/Rz 318/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-12

Skarga B. P. na uchwałę rady Gminy [...] w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej

II SA/Rz 855/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-25

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [.] nr [.] w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej

II SA/Rz 854/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-25

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [.] nr [.] w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej
1   Następne >   3