Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 136/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

IV SA/Wr 75/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy M.

II SA/Ol 102/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy P. na lata 2008