Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Łd 462/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Łd 682/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uznania za nieuzasadnioną aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Łd 80/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-16

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej