Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Bd 19/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-10-10

Wniosek [...] Miasta [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie udzielenia pomocy na odzież, żywność oraz czynsz

I OW 32/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A.B. w przedmiocie przyznania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zasiłku okresowego i świadczenia w postaci posiłków syna w przedszkolu