Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Policji X

III SAB/Łd 12/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaniechania wykonywania obowiązków służbowych

IV SAB/Gl 35/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń

II SAB/Wa 107/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

IV SAB/Wr 118/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zakończenia postępowania wydaniem postanowienia procesowego

III SAB/Łd 10/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji

III SAB/Łd 13/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji

VII SAB/Wa 72/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji

II SAB/Wa 305/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-20

Sprawa ze skargi K. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem , sygn. akt II SAB/Wa 174/17 o odmowie uzupełnienia wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 174/17

II SAB/Wa 720/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji . w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 804/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop