Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SO/Lu 11/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-06-21

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych

VII SA/Wa 1779/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi K.H i B.H. niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 487/06

VII SO/Wa 23/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek A. B. i Z. B. o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J.

II SO/Lu 6/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-07

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie zmiany ukształtowania terenu

VII SAB/Wa 175/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

VII SA/Wa 1403/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-24

Skarga Z. W. na Miejski Zarząd Budynków w przedmiocie ,,pozwu o ustalenie'

II SA/Bk 393/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-05-17

Sprawa ze skargi K.S. na czynność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w W. w przedmiocie ustalenia uprawnień budowlanych

II SO/Lu 10/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-06-21

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta w przedmiocie : sporu kompetencyjnego w sprawie o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych; w zakresie właściwości sądu administracyjnego

II SO/Rz 14/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-10-06

Wniosek Wójta Gminy Dębica o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego, pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Dębicy a Gminą Dębica w sprawie z wniosku M. i Z. K. dotyczącego samowolnego wykonywania robót w korycie potoku Z.

II SO/Rz 15/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-10-06

Wniosek Wójta Gminy Dębica o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego, pomiędzy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Dębicy a Gminą Dębica w sprawie z wniosku D. i L. K. oraz J. D. dotyczącego prowadzenia przez T. K. robót na działce o nr [...] położonej w N. polegających na utwardzeniu placu
1   Następne >   2