Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 827/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-12

Skarga R.H. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w K. w przedmiocie zdolności do służby w PSP

IV SO/Gl 19/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-24

Wniosek w przedmiocie odmowy doręczenia orzeczenia w sprawie zdolności do służby w Policji