Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1379/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi M. H. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie nie wydania decyzji