Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Łd 71/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie likwidacji zabudowy i udrożnienia rowu melioracyjnego

II GSK 2343/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niepodjęcia postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji o objęciu ubezpieczeniami społecznymi

I FSK 277/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w K. w przedmiocie bezczynności organów administracji publicznej w sprawie karno

IV SAB/Gl 38/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w zakresie wniesienia do Sądu Najwyższego skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Okręgowego w C. z dnia [...]r. sygn. akt [...]

V SAB/Wa 28/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych

II SAB/Wa 778/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność P. S.A. z siedzibą w L. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II GSK 2298/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zapłaty odsetek od kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

VII SAB/Wa 60/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego [...]

IV SAB/Wr 147/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia

II SAB/Lu 367/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego Nr [...] 'K' w przedmiocie wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   25