Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SA/Wr 299/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

Wniosek D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W., Delegatura w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J. w sprawie usunięcia drzew ze wzgórza zamkowego w Ś., nr dz.[...] , gm. B.

II SA/Gl 526/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-02

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w C. na działalność Starosty [...] w przedmiocie opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów

II SAB/Gl 23/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu

III SA/Kr 573/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

Sprawa ze skargi R. K. na czynność Starosty A w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu