Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

III SAB/Łd 18/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra [...] w przedmiocie nie rozpoznania korespondencji

III SAB/Łd 24/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zaniechania wykonania obowiązków służbowych

III SAB/Łd 34/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania korespondencji

III SAB/Łd 15/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości postanowił : 1. stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania skargi; 2. przekazać skargę do WSA w Warszawie zgodnie z właściwością miejscową . JS

III SAB/Łd 42/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność M. S. postanowił : 1. stwierdzić swą niewłaściwość; 2. przekazać skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako właściwemu miejscowo .

III SAB/Łd 4/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania skargi oku

III SAB/Łd 25/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w wykonywaniu obowiązków służbowych

III SAB/Łd 14/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sposobu rozpoznania korespondencji

VI SAB/Wa 8/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w przedmiocie uwierzytelnienia odpisu (kserokopii) udzielonych przez organ odpowiedzi

III SAB/Łd 7/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznawania korespondencji
1   Następne >   2