Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

IV SA/Wa 1939/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zwolnienia od zakazu określonego w prawie wodnym.

II SA/Ke 88/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

IV SA/Wa 1273/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego