Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1159/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 1220/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 224/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rytro w przedmiocie ustalenia opłaty za przyłączenie do kolektora sanitarnego kanalizacji gminnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały .

II SA/Kr 226/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Bobowa w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do wodociągów

II SA/Kr 943/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi Gminy na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej '[...]' Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w L., zlokalizowanego w miejscowości Stare Miasto, gmina [...], powiat [...], województwo [...]

II SA/Kr 794/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 795/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 658/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zwolnienia z zakazów

II SA/Kr 1586/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 1019/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-08-10

Sprawa ze skargi Gminy Leżajsk na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody
1   Następne >   +2   +5   10