Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

IV SA/Gl 126/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Sz 86/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2955/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia ze sposobu korzystania z nieruchomości

III SA/Wr 328/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-25

Skarga W P opiekuna prawnego [...] W D na decyzję Wojewody D w przedmiocie wymeldowania W W (obecnie D) z miejsca pobytu stałego wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

II SA/Rz 343/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OZ 187/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 142/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

skarg A. spółka z o.o. z siedzibą w P. oraz A. spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

II SA/Go 85/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-01

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek
1   Następne >   +2   +5   +10   100