Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

II SA/Wr 179/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-04-30

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych