Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 649/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-12

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego