Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 96/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-18

Wniosek P. J. o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak [...]

II OZ 86/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania