Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 1250/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 809/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na skutek wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały -

II SA/Rz 808/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na skutek wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały -

II SA/Rz 1203/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Politechniki [...] w przedmiocie skreślenie z listy studentów na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania tej decyzji

II SA/Rz 213/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością

II SA/Rz 1353/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie z ich skargi na tę decyzję

II SA/Rz 628/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za odprowadzenie wód

II SA/Rz 630/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobór wody powierzchniowej

II SA/Rz 631/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobór wody powierzchniowej

II SA/Rz 632/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobór wody powierzchniowej
1   Następne >   +2   4