Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2022/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w przedmiocie wydania zaświadczenia zgodnie z wnioskiem