Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OSK 2022/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w przedmiocie wydania zaświadczenia zgodnie z wnioskiem

I OZ 525/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia publicznego

III SAB/Gd 12/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia publicznego oddala wniosek skarżącego H. E. K. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta [...] , nr [...].

VII SAB/Wa 22/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie

II SAB/Łd 95/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-28

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie nakazu przedłożenia ekspertyzy technicznej