Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Gd 251/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-06-21

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

II GZ 333/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

IV SA/Wr 278/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-12

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do stypendium z dniem 17 lipca 2010 r.

I OZ 552/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr [...] w przedmiocie utraty prawa do stypendium z dniem 17 lipca 2010 r.

I OZ 788/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Bd 121/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-16

Wniosek w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Wa 1752/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-01

Wniosek w przedmiocie wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia

IV SA/Gl 1079/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie agencji zatrudnienia w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I OZ 24/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności tytułem zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

I OZ 40/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego znak: [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego
1   Następne >   2