Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 203/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Rz 900/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-12

Skarga L.C. i K.C. na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej im. [..] w [..] wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania skarżonej uchwały

II SA/Rz 926/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Rz 698/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-30

Wniosek w przedmiocie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w D.

II SA/Rz 805/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie likwidacji szkoły podstawowej na skutek wniosku pełnomocnika skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały -

II SA/Rz 807/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-04

Wniosek w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kulnie w sprawie ze skargi J. B. na tę uchwałę

II SA/Rz 853/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-27

Wniosek w przedmiocie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej

II SA/Rz 855/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-27

Wniosek w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej

II SA/Rz 856/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
1   Następne >   2