Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

II SO/Wa 8/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-13

Wniosek w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Wa 103/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Skarbu Państwa za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt sprawy (sygn. akt II SA/Wa 1694/1