Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 573/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności części nieruchomości

II SA/Gl 654/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości