Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1768/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OSK 1038/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 509/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1326/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu nr [...] przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa

I OSK 1171/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy zmiany zaświadczenia

I OSK 250/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie zbycia nieruchomości

I OSK 2291/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie czynności SKO w Gdańsku dotyczących wniesionego sprzeciwu od orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 1037/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 1319/08 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 1779/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   25