Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1029/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Gl 186/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 577/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi A.F. na niewykonanie wyroku

II SA/Sz 82/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Skarga Z. S. i I. K.-S. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 256/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi publicznej kategorii gminnej

II SA/Sz 341/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 107/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zmiany konstrukcji dachowej odrzucić skargę.

II SA/Łd 187/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1754/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 325/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   100