Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SO/Ol 20/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-09

Wniosek F. W. o wymierzenie Wojewodzie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OZ 169/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku K. S. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VII SO/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie [...] w trybie art. 55 ppsa

II OZ 734/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenie Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny oraz zwrocie na rzecz Wojewody Mazowieckiego wpisu sądowego od zażalenia w sprawie z wniosku A. Spółki Akcyjnej z siedzibą W. o...

II SO/Kr 20/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-29

Wniosek S. P. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie w termie akt sprawy

II OZ 780/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie L. grzywny z wniosku E. K. o wymierzenie Wojewodzie L. grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na bezczynność i przewlekłość w sprawie wniosku o udostępnienie akt administracyjnych

VII SO/Wa 15/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-16

Wniosek J C-M o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) za nieprzekazanie skargi na bezczynność Wojewody [...]

VII SO/Wa 18/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-19

Wniosek B. J. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za nieprzekazanie skargi B. J. z 3 stycznia 2020 r. na przewlekłość postępowania odwoławczego Wojewody [...] od decyzji Prezydenta [...] , nr [...], o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej ul. [...] w Dzielnicy [...].

II SO/Gl 7/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-11-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewodzie Śląskiemu za nieprzekazanie Sądowi akt administracyjnych sprawy

II SO/Wr 8/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-04-30

Wniosek D. M. o wymierzenie grzywny Wojewodzie D. za nieprzekazanie skargi i akt sprawy w terminie
1   Następne >   2