Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 69/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga [...] Sp. z o.o. w K. na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wznowienia postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sygn. akt II SA/Ke 552/07

II OSK 1770/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 456/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-27

Skargi kasacyjne [...] Spółka Akcyjna Główna Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz M. i M. K. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 320/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody L. , (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II OZ 520/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego oku, nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę po wznowieniu postępowania