Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA/Ka 2675/01 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2001-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody (...) w przedmiocie odwołania ze stanowiska członka komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

III SA/Gl 340/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Rędziny w przedmiocie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

VI SA/Wa 545/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych