Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 464/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na eksploatację zbiornika

VI SA/Wa 445/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 65/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uznania swojej niewłaściwości przez organ i zwrotu wniosku